Nieodpłatne przekazanie nieruchomości to czynność, którą nazywamy darowizną. W takiej sytuacji osoby z rodziny mogą przekazywać innym członkom rodziny swój majątek. Najczęściej mieszkanie przekazane zostaje z rąk rodziców do rąk dzieci, dzięki czemu dzieci otrzymują wsparcie na przyszłość. Warto jednak pamiętać, że proces ten powinien odbyć się z zachowaniem wszelkich formalności, których niedokonanie może skutkować konsekwencjami prawnymi. Umowa darowizny nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Dzięki temu nie będzie konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym w celu zgłoszenia darowizny. Darowizna objęta jest konkretnym rodzajem podatku, który określany jest podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość tej kwoty lub całkowite zwolnienie z podatku, zależy od tego, do której grupy należą osoby, które otrzymają mieszkanie.

Regulacja prawna: USTAWA z dnia 28 lipca 1983 o podatku od spadków i darowizn

(Dz.U.2021.1043 t.j. z dnia 2021.06.09).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *