prawo pierwokupu

Wiele osób w trakcie swojego życia nabyło nieruchomości, które mogą stanowić źródło zainteresowania organów państwowych. Zgodnie z artykułem 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami gmina ma prawo pierwszeństwa w zakupie działek o określonym stanie. Oznacza to, że właściciel działki musi dostosować się do tego, czy wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyrazi chęć wykupienia nieruchomości. Dzieje się tak najczęściej, gdy nieruchomość może stanowić przestrzeń dla działań publicznych lub ma wartość zabytkową. Oczywiście od działań tych są odstępstwa, które chronią niektórych obywateli. W sytuacji, gdy nieruchomość jest sprzedawana osobie bliskiej, gmina traci prawo pierwokupu. To samo dzieje się w przypadku, gdy sprzedający przekazuje swoją nieruchomość na zasadzie wymiany nieruchomości. W innych wypadkach gmina ma pierwszeństwo w zakupie, a na podjęcie tej decyzji ma miesiąc od otrzymania przez treści umowy sprzedaży. Po tym czasie sprzedający może dowolnie zarządzać swoją własnością i sprzedać ją komu chce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *